Jak se udržovat ve hře na klavír? III.

Jak jsme si v minulých článcích naznačili, je možné v krátkém čase, při správném zacílení na věc, dosáhnout tížených výsledků. Články, které na toto téma vznikly se jmenují: Jak se udržovat ve hře na klavír I. a Jak se udržovat ve hře na klavír II.  V posledním jmenovaném, jsem Vám na konci slíbil, že proberu, jak z oněch 15 minut, které denně věnuji hře na klavír, dostanu maximum užitku a využití. Text je určen pro pokročilé hráče na klavír a proto v žádném případě nedoporučuji začátečníkům „osekat“ cvičení na klavír na 15 minut denně. O tom, kolik času by měl klasický klavírista průměrně věnovat cvičení jsem psal zde: Kolik hodin mám cvičit na klavír?.

Kdy se mám čemu věnovat?

Nejoptimálnější je, pokud si můžete své 15 minutové bloky hry na klavír, angličtiny, fyzické cvičení a jiné, naplánovat na přesný čas a ten stále každodenně opakovat. Odpadá tak lenost a nebo zapomenutí, že se máme dané věci věnovat.

Tajemná čtvrthodinka s klavírem

Cvičení na klavír věnuji 15 minut denně každý den od pondělí do neděle. Začnu tím, že si vezmu blok, kde mám rozpis následujícího:

  • Plán na měsíc
  • Technika
  • Nové skladby
  • Naučené skladby
  • Hra z listu
  • Teorie
Očima prolétnu první list, kde mám naplánován přesný postup práce a kde mám poznačeno, co je kdy potřeba cvičit. V prvních pár minutách se věnuji technichnickým cvičením (stupnice, Hannon, etude, licky a nebo rozklady akordů). Další fázi věnuji konkrétní věci na základě mého Plánu na měsíc např. nové skladbě, opakování probrané skladby, hře z listu atd.

Na co se v tomto seriálu článků zaměříme příště?

Rád bych Vám přiblížil, jak často opakovat novou skladbu a jak toto zaznamenat do svého cvičebního bloku. Tento přístup Vám pomůže lépe si organizvat čas, který je potřebný ke zvládnutí daného úkolu (techniky, teorie, nové skladby).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>