Intervaly základní

Interval je vzdálenost mezi dvěma tóny. Při stisknutí kláves na klavíru „c“ a „f“ zazní interval čisté kvarty. Při stisknutí kláves „e“ a „d“ zazní interval malé septimy. K čemu je to dobré? Každá melodie se skláda z intervalu a každy akord můžeme na základě intervalů rozklíčovat a lépe pochopit. Jakmile člověk porozumí intervalům, vystaví [čtěte více…]