Sedm a půl oktávy

V dnešním článku patřícímu do kategorie pevných základů si vysvětlíme podrobnější pojmenování oktáv. Obrázek č. 1 znázorňuje přehled oktáv na klaviatuře s 88 klávesami. Nejhlubší klávesu představuje tón subkontra A2. Naopak nejvyšší klávesou, tedy i nejvyššim tónem na klaviatuře je tón c5. [čtěte více…]

Intervaly odvozené

V dnešním článku se dostáváme ke slibovanému tématu „Intervalům odvozeným“. V předešlém článku „Intervaly základní“ jsme se podrobněji zaměřili na základní určení jakosti intervalů, tedy jejich základní dělení na ČISTÉ a VELKÉ. Pokud si v těchto termínech nejste příliš jistí, přečtěte si ještě jednou tento článek. [čtěte více…]

Intervaly základní

Interval je vzdálenost mezi dvěma tóny. Při stisknutí kláves na klavíru „c“ a „f“ zazní interval čisté kvarty. Při stisknutí kláves „e“ a „d“ zazní interval malé septimy. K čemu je to dobré? Každá melodie se skláda z intervalu a každy akord můžeme na základě intervalů rozklíčovat a lépe pochopit. Jakmile člověk porozumí intervalům, vystaví [čtěte více…]