Tempová označení

Při čtení nové hudební skladby by měl autor uvést v jakém tempu neboli rychlosti si skladbu představuje interpretovat. V dnešním článku si napíšeme více o tom jaké máme možnosti tempových označení. A jak k nim přistupovat.

V dřívějších dobách se tempo skladby označovalo italskými názvy nebo názvy jakykem autora (česky, francouzsky aj.). Určitě jste již někde slyšeli italská slova jako „largo“ nebo „presto“. V překladu těchto slov máme uložen přibližný údaj rychlosti. Largo – široce, presto znamená rychle.

Rozpis tempového označení:

largo, 40-60, široce
adagio, 66-76, pomalu
andante, 76-108, volně, krokem
moderato, 88-102, mírně
allegro, 120-168, rychle
presto, 168-200, velmi rychle

V dnešních notách můžete narazit na způsob označení rychlosti udaný metronomicky. Například čtvrťová nota rovná se 60. To znamená, že skladba bude v rychlosti jedna čtvrťová za vteřinu. Abychom skladbu přesně interpretovali, použijeme k tomu metronom. Ten nastavíme na hodnotu MM=60 a podle něj skladbu hrajeme. Ve výsledku je nutné připomenout, že hudba nemůže být hrána přesně metronomicky, protože potom zní příliš strojově a neživě.

Pro lepší orientaci v nabídce metronomů, který by neměl chybět žádnému klavíristovi, uvedu základní typy.

1) Prvním metronomem je spíše již „babička“ mezi metronomy. Dříve se hojně užíval na hudebních školách.

Tempo-metronom-babicka

Metronom „babička“. V dnešní době méně používaný.

2) Následující metronom patří do skupiny digitálních. Je lehounký a snadno přenesitelný.

 

Tempo-metronom-digitalni

Digitální metronom. Někdy může trvat déle než jej nastavíte.

3) A nakonec uvedu metronom, který používám já. Jde o polodigitální metronom, kde snadno a rychle nastavíte požadovanou rychlost. U digitálních to někdy může být na dlouhé lokte…

Tempo-metronom-muj

Metronom, který používám já. Jednoduchý a účelný. A o to jde!

Na závěr. Pokud autor uvede v průběhu skladby slovo „ritardando“ nebo jeho zkratku „rit.“, znamená to postupné zpomalení. Opakem „rit.“ je slovo „accelerando“ případně „acc.“, znamená postupné zrychlování.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>