Orientace na klaviatuře i ve dvě v noci

Dnes si povíme o tom, jak pojmenovat klávesy na klaviatuře. Základní hudební abeceda je c, d, e, f, g, a, h (v anglicky mluvících zemích je místo tónu h užíváno b). Tedy bílé klávesy na klaviatuře.
Všimněte si na obrázku dole, rozmístění černých kláves. Pokud bychom se podívali na celou šíři klaviatury, budou se na ní střídat černé klávesy v pořadí dvě černé, tři černé, dvě černé, tři černé atd. První tón hudební abecedy nazýváme tón „c“ a nalezneme jej nalevo od dvou černých kláves. Stejným způsobem nalezneme tón „c“ po celé klaviatuře ve všech oktávách (oktáva je vzdálenost od tónu např. „c“ k dalšímu nejbližšímu tónu „c“).
 
Pojmenování tónů na klaviatuře klavíru

Pojmenování černých kláves

Černé klávesy odvozujeme od kláves bílých. Jsou dva způsoby pojmenování. Bílou notu zvyšujeme a přidáváme koncovku -is. Například z tónu „d“ vzniká „dis“, z tónu „f“ vzniká „fis“. A nebo bílou notu snižujeme a přidáváme koncovku -es. Například z tónu „d“ vzniká „des“, z tónu „f“ vzniká „fes“ (samozřejmě, že pokud snížíme tón „e“ nevznikne nám „ees“, ale srozumitelné „es“.

Bystré čtenáře hned napadá, že jednu a tu samou klávesu můžeme pojmenovat dvěma způsoby, protože záleží z které strany ji určujeme. Ano, to je správná dedukce. Například „cis“ a „des“ a nebo „fis“ a „ges“ jsou shodné klávesy, ale s rozdílným pojmenováním. Toto dvojí pojmenování nazýváme odborně „enharmonická zámněna“.

Výchozí bod na klaviatuře

Abychom si byli jistí, že se orientujeme správně na klaviatuře, musíme umět určit výchozí tón „c1“. Tón c1 je jednou z prvních not, kterou se muzikant naučí určovat v notovém zápise a zároveň jednou z prvních kláves, na kterou hraje. Klávesu najdeme přesně ve středu klaviatury. Dobře si ji zapamatujme, protože nám v dalším studiu pomůže lépe se orientovat v oktávách na klaviatuře.

Příklad pro cvičení hudební abecedy

Dobrým začátkem je naučit se hudební abecedu popředu i pozpátku: c, d, e, f, g, a , h, c, c, h, a, g, f, e, d, c. Poté bych jmenoval napřeskáčku jednotlivé tóny a hledal je na klaviatuře. Jakmile tohle zvládnete, přidejte si pojmenovávání černých kláves. Neopomeňte tento trénink, protože v budoucnu vám usnadní rychlý přenos grafického znaku noty na klaviaturu klavíru.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>