Metrum

Metrum je střídání těžkých a lehkých dob v taktu. Doby můžeme střídat pravidelně (těžká-lehká-těžká-lehká….) a nebo nepravidelně (těžká-lehká-lehká-těžká-lehká-těžká-lehká-lehká…). Metrum máme dvoudobé, třídobé, čtyřdobé aj. podle taktového označení.

Na příkladu valčíku, se dá metrum lehce vysvětlit.

Valčík je na tři doby, kde první doba je těžká a druhá s třetí dobou jsou lehké. Pokud takto budeme interpretovat valčík, bude nám do tance. Představte si valčík v metru lehká-těžká-lehká….v tomto případě nebude hudba fungovat a nebudeme se v ní orientovat. Nehledě na to, že pokud byste na tuto hudbu chtěli tancovat, bude to pro vás velmi obtížné. Oranžově zvýrazněná místa v ukázce jsou těžké doby.
metrum-valcik

Ukázka metra ve valčíku.

V následující ukázce vidíme těžké doby v taktu dvoudobém, třídobém, čtyřdobém a šestidobém.
metrum24-34-44
Matrum v taktu 2/4, 3/4, 4/4.

metrum68
Dvě podoby metra v taktu 6/8.

Jak vidíme, každé taktové označení má své vlastní metrické zákonitosti. Pokud s tímto budeme počítat, interpretace skladeb pro nás bude snadnější a pro posluchače přehlednější.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>