Intervaly odvozené

V dnešním článku se dostáváme ke slibovanému tématu „Intervalům odvozeným“. V předešlém článku „Intervaly základní“ jsme se podrobněji zaměřili na základní určení jakosti intervalů, tedy jejich základní dělení na ČISTÉ a VELKÉ. Pokud si v těchto termínech nejste příliš jistí, přečtěte si ještě jednou tento článek.
Odvozené intervaly vznikají od intervalů základních tím, že se o půl tónu posunou nahoru nebo dolů. Například z čisté kvarta g-c vznikne zvýšením tónu „c“ na „c#“ intereval zvětšené kvarty. V jiném příkladě vznikne z velké sexty d-h jejím snížením malá sexta d-hb.
Shrňme si to:
Základní intervaly máme
ČISTÉ (prima, kvarta, kvinta, oktáva) a VELKÉ (sekunda, tercie, sexta a septima).
Zvýšením intervalu ČISTÉHO vznikne interval zvětšený. Pokud interval ČISTÝ snížíme, vznikne interval zmenšený.
Zvýšíme-li interval VELKÝ, vznikne interval zvětšený. Snížením intervalu VELKÉHO vznikne interval malý.
Dalším snižováním zmenšeného intervalu vznikají intervaly dvojzmenšené. Zvyšování zvětšeného intervalu vznikají intervaly dvojzvětšené.
Neděste se v hudbě se s nimi téměř nesetkáte.
Porovnejme proměny ve dvou intervalech pro kvintu (1) a sextu (2).
1) Kvinta
DVOJZMENŠENÁ kvinta (c-gbb)
ZMENŠENÁ kvinta (c-gb)
ČISTÁ kvinta (c-g)
ZVĚTŠENÁ kvinta (c-g#)
DVOJZVĚTŠENÁ kvinta (c-g##)
2) Sexta
DVOJZMENŠENÁ sexta (c-abbb)
ZMENŠENÁ sexta (c-abb)
MALÁ sexta (c-ab)
VELKÁ sexta (c-a)
ZVĚTŠENÁ sexta (c-a#)
DVOJZVĚTŠENÁ sexta (c-a##)
Pár příkladů nám to lépe osvětlí:

1) Najděte malou tercii od tónu „d“. Z předešlého [článku] určíme velkou tercii od tónu „d“ (což je d-f#) a poté vrchní tón snížíme o půl tónu. Výsledkem je interval d – f.
2) Najděte zvětšenu kvartu od tónu „h“. Kvarta od tónu „h“ je tón „e“. U vzniklého intervalu h-e zvýšíme „e“ na „e#“.

3) Určete malou septimu od tónu „ab“. Vyjdeme z toho, že velká septima od tónu „ab“ je tón „g“, který snížíme na „gb“ o půl tónu.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>