Dynamika neboli síla úhozu

Povězme si dnes více ohledně dynamiky tedy síly úhozu. Je známo, že se hudba skládá z tónové výšky, délky, barvy a síly (dynamiky). O tónových výškách jsme si již něco pověděli v článku Notová abeceda a stejně tak v článku Vyklepu z tebe duši jsme si ujasnili délky not. Barvou tónu se myslí druh hudebního nástroje (fagot má jinou barvu než třeba kytara). Nyní stojíme před poslední z důležitých bodů, kterému se budeme v dnešním článku věnovat a tím je dynamika.
Dynamiku chápejme jako prostředek pro tvorbu hudebního napětí. Jakmile bychom ji vypustili a to často můžeme slyšet u začátečníků, hudba přestane mít tzv. „tah“ a posluchač ztrácí pozornost při poslechu. Dalším přikladem je stavba frází, které jsme se věnovali v tomto článku Fráze je jako slovní věta, bez dynamického konceptu se správné „vystavění“ fráze neobejde.
Pojďme se nyní podívat detailněji na rozdělení dynamických znamének. V základu máme tři typy „p“ (piano – slabě). „mf“ (mezzoforte – středně silně), „f“ (forte – silně). Ostatní dynamická znaménka jsou jen odvozeninami těchto tří typů.

Uveďme si znaménka dynamiky od nejslabší po nejsilnější:

pp (pianissimo, velmi slabě)
p (piano, slabě)
mp (mezzopiano, středně slabě)
mf (mezzoforte, středně silně)
f (forte, silně)
ff (fortissimo, velmi silně)

Znaménka zesilování a zeslabování

Abychom teorii dynamiky probrali úplně, nesmíme opomenout dynamická znaménka zesilovaní (obr.1) a zeslabování (obr. 2).
obr.1 crescendo obr. 2 decrescendo
Tyto znaménka se dají slovně označit crescendo (cresc.), čti „krešendo“ nebo decrescendo (decresc.), čti „dekrešendo“.
Někdy se můžete setkat se slovem diminuendo (dim.), které nám značí zeslabovat a zpomalovat.

Polyfonní hudba

Pokud se věnujeme hře polyfonní hudby (nejčastěji užívané v Baroku), nesmíme opomenout dynamické odstínění jednotlivých hlasů. Nejvíce slyšitelný je soprán. Poté bychom měli o stupínek níže šlyšet bas a vnitřní hlasy alt a tenor by měly být slyšeny nejméně. Tento způsob využití dynamiky je pro plastičnost jednotlivých hlasů stěžejní.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>