Akordy V. – obraty septakordů

Stejně jako v článku o obratech akordů, který jsme si v minulosti popsali, naleznete u septakordů také obraty. Pojďme se mrknout na jejich stavbu a pojmenování, ať víme s čím máme tu čest!

Proč používáme obraty akordů?

Jelikož máme v akordu více tónů, můžeme jej tzv.obrátit. Docílíme toho tak, že přesuneme spodní tón o oktávu výše. Důvodem, proč obraty používáme může být nutnost přizpůsobení akordu melodii v pravé ruce nebo lepšímu zvuku akordu, který by byl příliš v hluboké poloze a nezněl by pěkně.

Obraty septakordu a jejich pojmenování

Nyní si napíšeme seznam obratů, které obsahuje septakord. Příklad si napíšeme na akordu C7, který je nejsnazší najít pro nováčky. Všimněte si také pojmenování akordů, které vychází z rozpětí krajních a někdy vnitřních intervalů.

1. septakord (základní tvar), c-e-g-hb
2. kvintsextakord (1. obrat),  e-g-hb-c
3. terckvartakord (2. obrat), g-hb-c-e
4. sekundakord (3. obrat), hb-c-e-g

Jak je vidět, oproti obratům trojzvuků, mají septakordy ještě jeden obrat navíc.

Značení obratů u septakordů

Označení septakordů se pamatuje dobře, protože jdou po sobě od nejvyššího čísla 7 po nejnižší číslo 2. Septakord 7, kvintsextakord 56, terckvartakord 43, sekundakord 2.

Ve skladbách lidových, popových či jazzových se však s tímto označením obratů nesetkáte, protože se předpokládá, že použijete obrat, který bude nejvhodnější v dané situaci. Toto odpovídá delší praxi a dovednostem. S obraty pro levou ruku se můžete však setkat v klasických skladbách, které mají tóny pro levou vypsány, ale i zde se nepíší konkrétní obraty. Jediná možnost kde by se obraty mohly vyskytovat vypsané je generál bas, který se užíval v barokní hudbě.

Ať obrátíte akord jakkoli, základní tón bude určovat jeho název. Může se vám totiž někdy zdát, že držíte úplně totožný akord v pravé ruce a jeho název bude mít dvě varianty, ale jeho pojmenování bude záviset na základním tónu v levé ruce. Například když podržíte v pravé ruce tóny „f“,“a“,“c“ bude znějící akord záviset na tónu v basu, který stisknete. Když to bude tón „d“, zazní akord „dm7“. Když zahrajete v levé tón „f“, zazní akord Fdur.

Krátce ke cvičení septakordů

Pro procvičení septakordů doporučuji projít jejich obraty postupně a vnímat každý z tónů. Poté přidávat septakordy v jiných tóninách a nakonec bát schopný zahrát jakýkoli septakord odkudkoli, bez nutnosti strávit nad tím několik minut. Pohotovost je cílem pro každého hráče. Umět zahrát kdykoli cokoli…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>