Klavírní osobnosti

Klavírní osobnosti se vyznačují výrazným talentem interpretace a nebo také tvorby v různých hudebních stylech. Namátkou vyjmenujme například tyto:monkpic

  • Klasičtí klavíristé
  • Popoví klavíristé
  • Jazzoví klavíristé
  • Latin klavíristé
  • Rock’n’Rolloví klavíristé
  • aj…

Jednotliví interpreti přistupují ke hře na tento nástroj rozdílně a je důležité pochopit jejich přístupy. Tím se člověk stává bohatším a otevřenějším k novým trendům a tendencím. Výrazné rozdíly mezi klasicky trénovaným klavíristou a jazzovým klavíristou byl v minulosti zásadní. Dnes je toto dělení takřka nepodstatné, protože pokud jsou jazzoví pianisté školení, prochází klasickými hodinami klavíru paralelně s výukou jazzu.

Sledujte proto pozorně životy těchto velikánů a možná více porozumíte stylu, který reprezentují…